Vi gör allt inom tomt & trädgård

Våra tjänster

Vi är experter på att se möjligheterna i din trädgård, och utifrån det skapa en utemiljö som speglar just den känslan som du vill att din trädgård ska förmedla.

Kontinuerligt skötsel & underhåll

Vi på Doktor trädgård följer årstidernas växlingar och tar oss an all skötsel – från vårens förberedelser för sommaren till vinterns snöröjning och halkbekämpning.

Vi utför

  • Kapning av trädtoppar
  • Trädfällning
  • Klippning, trimning & renovering av gräsmattor
  • Klippning & trimning av träd & buskage
  • Höst & vårstädning i trädgården
  • Skötsel av planteringar
  • Löpande underhåll av gröna miljöer
  • Platt & stenläggning
  • Snöplogning m.m